Textkonturer
Att spara typsnitten som textkonturer så att de följer med som banor.

Banor Markera texten.
Banor Gå in på menyraden i Illustrator - Text - Skapa textkonturer.
Banor

Spara filen som en PDF-fil.
Klart!